Nyhetsarkiv - 2021

2021-12-16

Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2022-01-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 8 pbb till 10 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 40 250 kr/månad istället för 32 200 kr/månad. ... Läs mer >

2021-12-16

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2022

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 2,51% under 2022. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 2,51%. Har du anmält extra skatteav... Läs mer >

2021-12-16

Fakturering senareläggs en dag

På grund gårdagens sena beslut angående höjt tak i sjukförsäkringen och dagens meddelande från BAO hur detta ska hanteras i BTP-avtalet, behöver vi justera sjukparametrarna enligt de nya förutsättningarna per 2022-01-01. Utskicket av fakturorna förväntas därfö... Läs mer >

2021-12-06

SPK är skyldiga att dra inkomstskatt på pensionsutbetalning från och med 2022-01-01 om du är bosatt i Portugal eller Grekland

Det är viktigt att du meddelar SPK om du fått nytt beslut om SINK - särskildinkomstskatt för utomlandsbosatta, om du är bosatt i Portugal eller Grekland, då skatteavtalen är uppsagda per 2021-12-31. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.... Läs mer >

2021-10-06

SPK stöder Climate Action 100+

Climate Action 100+ är ett investerarlett initiativ som syftar till att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder för att minska klimatförändringarna och att anpassa sina affärsstrategier till Parisavtalets mål. Detta in... Läs mer >

2021-09-30

SPK har undertecknat PRI:s Investor Statement of Support for the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Tillsammans med 53 andra investerare har SPK undertecknat ett brev från PRI till Europarådet till stöd för och i syfte att påverka den slutliga utformningen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Här kan ni läsa brevet.... Läs mer >

2021-09-17

Nya roller inom Finans

SPK genomför några roll-förändringar inom vår finansavdelning fr o m 1 oktober. Maria Letmark Maria lämnar sin roll som förvaltaranalytiker för att istället bli Hållbarhetsansvarig med ett operativt ansvar för såväl det externa som det interna arbetet me... Läs mer >

2021-06-30

SPKs kapitalförvaltningschef, Stefan Ros, intervjuad i Nordic Fund Selection Journal

Här kan ni läsa hela artikeln.

2021-06-07

Pictet – ny förvaltare hos SPK

Under våren har SPK inlett samarbete med en ny förvaltare, den schweiziska förvaltaren Pictet. SPK har investerat i två fonder där Pictet placerar kapitalet på de globala ränte-, kredit- och valutamarknaderna. Fonderna heter ’Absolute Return Fixed Income’ ... Läs mer >

2021-06-07

SPK investerar i Asien

SPK har under våren investerat i två nya aktiefonder, GS China A-share Equity Fund och GS India Equity Portfolio, båda aktivt förvaltade av Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Vi har ur ett långsiktigt perspektiv identifierat Kina och Indien som två spän... Läs mer >

2021-03-03

Pensionsbesked 2021

Inom kort startar utskicken av de årliga pensionsbeskeden. Nytt för i år är att även efterlevande och pensionärer som erhåller utbetalning från SPK kommer att få pensionsbesked. OBS! Pensionsbeskeden visar belopp att erhålla före skatteavdrag. Har du digital b... Läs mer >

2021-02-16

Felaktigt utbetalningsdatum av pensioner i februari 2021

Det har uppstått ett fel hos SPK i samband med vår utbetalningskörning i februari vilket medfört att du fått din pensionsutbetalning för tidigt. Utbetalningarna har skett den 15:e istället för 25:e februari. Vi beklagar det inträffade och de olägenheter dett... Läs mer >

2021-01-29

Årets avkastning 11,6%. SPK höjer återbäringsräntan.

2020 har varit ett av de bästa åren någonsin för SPK vad avser totalavkastning. Avkastningen landar preliminärt på 11,6% och konsolideringen har därmed också stärkts. SPK höjer därför återbäringsräntan för SPK Individuell till 6% fr o m 1 februari.

2021-01-25

Insättningsbesked

SPK har utvecklat samarbetet med Swedbank/Sparbankerna och Nordea för digitala insättningsbesked. Om du tidigare anmält digitalt utskick via din bank får du även SPKs insättningsbesked levererat via internetbanken. Om du däremot inte har anmält e-postadress... Läs mer >