Förstärkt pension

Förstärkt pension i form av bruttolöneavstående är ett alternativ där den anställde byter lön mot till exempel pensionspremier. Detta kan löna sig för de anställda och innebär inga merkostnader för dig som arbetsgivare.

Löneskatten på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgiften och om den anställde får ta del av mellanskillnaden kan avsättningen till pensionen bli högre än det belopp som den anställde avstått från i form av lön. Detta kan vara ett attraktivt sätt att förstärka sin pension nu när avdragsrätten för privat pensionssparande har försvunnit.

Skatten på pensionspremier är cirka sju procent lägre än arbetsgivaravgiften på lön. Skatteeffekterna gör att den anställde får mer pengar till pensionspremien än det skulle blivit i form av lön. Detta trots att kostnaderna blir desamma för arbetsgivaren. Det kräver dock att det finns ytterligare avdragsutrymme för avsättning till pensionspremierna.

Bruttolöneavstående

Det kan vara ett lönsamt alternativ för de av dina anställda som har en årslön som överstiger      614 934 kronor det vill säga 8,07 inkomstbasbelopp. Bruttolöneavstående innebär att arbetsgivaren kommer överens med den anställde om att han eller hon avstår lön till förmån för pensionspremier. Även den som har lägre lön kan välja detta, men då påverkas förmånerna inom den sociala försäkringen i form av lägre sjukpenning och liknande.

Traditionell försäkring

Väljer den anställde att placera pengarna hos SPK placeras de i SPK Individuell som är ett tryggt placeringsalternativ i traditionell försäkring med en garanterad ränta på två  procent samt del i ett eventuellt överskott.

Uttag från 55 års ålder

Den anställde kan tidigast ta ut sin tjänstepensionsförsäkring från 55 års ålder men det är arbetsgivaren och den anställde som kommer överens om pensionsålder och utbetalningstid på lägst fem år. Den anställde väljer själv om de efterlevande ska skyddas genom att lägga på ett återbetalningsskydd.