Praktisk förvaltning

Extern förvaltning

SPK har valt att anlita externa kapitalförvaltare för att hantera huvuddelen av den praktiska tillgångsförvaltningen.

Denna förvaltningsmodell ger oss olika fördelar:

  • Kompetens. Vi kan anlita de bästa kapitalförvaltarna inom respektive område i hela världen.
  • Flexibilitet. Om någon inte lever upp till förväntningarna eller om vi ändrar strategi kan förvaltningsteamen bytas ut utan några direkta konsekvenser för SPKs organisation.
  • Kostnadseffektivitet.  Förhandlingsvana och skalfördelar ger låga kostnader jämfört med att bygga upp en intern förvaltningsorganisation.

Läs mer om vår förvaltningsmodell >>

Våra förvaltare

SPK använder både svenska och internationella förvaltare. Som regel är de specialister inom sina respektive områden och fyller olika funktioner i vår portfölj.

Läs mer om våra utvalda förvaltare >>

En bra och stabil avkastning

SPK eftersträvar en jämn och bra avkastning över tiden, med ett begränsat risktagande.

Läs mer om vår avkastning >>