Ålderspension

Ålderspension från 65 år

Den anställde börjar tjäna in till sin ålderspension från och med månaden efter han eller hon fyller 25 år. Hur stor pension blir beror på storleken på lönen den dag den anställde går i pension samt hur länge den anställde har omfattats av BTP. För full pension krävs 30 års tjänstetid och  arbetsgivare betalar premier ända till den anställde går i pension. Deltidsarbete under hela eller viss del av livet påverkar storleken på pensionen. Under de sista fem åren före pension finns det begränsningar i avtalet för hur stor del av löneökningen som ligger till grund för pensionen.

Pensionsålder

Pensionsåldern är 65 år vilket innebär att den anställde har rätt att gå i pension vid utgången av månaden innan han eller hon fyller 65 år. Den anställde kan fortsätta jobba till 70 års ålder. En före detta anställd kan tidigast ta ut sin pension vid 55 års ålder och senast 68 års ålder.

Pensionen blir högre om den tas ut efter 65 år och lägre om den tas ut tidigare.

Hur stor är pensionen?

Den anställde kan se hittills intjänad pension och beräknad pension vid 65 år i sitt senaste pensionsbesked från SPK. Han eller hon kan även se sitt pensionsbesked på individ.spk.se genom att logga in  med mobilt Bank-Id.

Ålderspensionen enligt BTP är förmånsbestämd, vilket innebär att den beräknas som en viss procent av slutlönen. Ålderspensionens storlek är bland annat beroende av den pensionsmedförande lönen, hur länge anställningen har varat och inkomstbasbeloppet.

Ålderspensionen i BTP2 uppgår till:
10 procent av slutlönen upp till 557 250 kronor
65 procent av slutlönen mellan 557 251 och 1 486 000 kronor
32,5 procent av slutlönen mellan 1 486 001 och 2 229 000 kronor

Utbetalningstid

Pensionen är livsvarig och betalas ut så länge den anställde lever.