Nyanställning

Nyanställning

I samband med att en ny medarbetare påbörjar sin anställning behöver vi på SPK få tillgång till viss information för att kunna beräkna korrekt premie som ska betalas in.

Nyanmälan

För alla nya medarbetare ska en nyanmälan skickas in till SPK och det gäller även för nyanställda som rapporteras in via fil.  Anställningsuppgifter och tidigare intjänade pensionsrätter samt vilka pensionsinstitut som administrerar dessa ska fyllas i. Medarbetaren ger även SPK fullmakt att inhämta uppgifter om tidigare intjänad tjänstepension i tidigare pensionsinstitut. Informera därför gärna den anställde lite extra om vikten av att de fyller i blanketten.

Tiotaggarlösning

Erbjuder ni anställda att teckna en alternativ pensionslösning, så kallad tiotaggarlösning, ska ni skicka  in anmälan om detta till SPK så snart som möjligt. Det är viktigt att ni hänvisar den anställde till en rådgivare innan överenskommelse träffas. I normalfallet börjar tiotaggarlösningen gälla första månaden efter det att anmälan kom in. Undantag kan göras om den nyanställde hade en tiotaggarlösning hos närmast föregående arbetsgivare.