Strategi

Förvaltningsstrategi

Utgångspunkten för SPKs kapitalförvaltning är pensionsåtagandet och dess karaktär. Övergripande målsättning med förvaltningen är att alltid ha tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet, både på kort och på lång sikt.

Läs mer om Förvaltningsstrategi >>

Riskhantering

För att på lämpligt sätt hantera de väsentliga risker som uppstår i verksamheten, och skydda mot händelser som kan hindra SPK från att uppnå sina mål, följer SPK löpande de väsentliga riskerna och är aktiv i sin riskhantering.

Läs mer om Riskhantering >>

Ansvarsfulla investeringar

Här kan du läsa mer om Ansvarsfulla investeringar >>