BTP

Bankernas tjänstepension (BTP) har tillkommit genom kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet. Den 1 februari 2013 började ett nytt pensionsavtal BTP1 att gälla samtidigt som vissa övergångsbestämmelser infördes i den tidigare pensionsplanen BTP2. SPK administrerar och försäkrar BTP2.

Gäller BTP2 för mig?

Arbetsgivaren väljer själv om BTP1 ska gälla för nyanställda eller om BTP2 ska fortsätta att gälla för alla. SPK administrerar och försäkrar endast BTP2. Vänd dig till din arbetsgivare för mer information om BTP1.

Omfattas du av BTP2 och är tillsvidareanställd har du tjänat in till din ålderspension sedan den dag du fyllde 25 år alternativt 28, om du passerade 25 före år 2002 då åldersgränsen ändrades. Kolla gärna med din arbetsgivare vad som gäller just dig då regelverket ändrats några gånger.

Om du jobbar deltid måste du, utöver att ha fyllt 25 år, ha kommit upp i en viss årslön för att din arbetsgivare ska betala in pengar till SPK.

För visstidsanställda som uppnått 25-årsgränsen, gäller att anställningen ska ha varat minst tre månader i en följd för att du ska omfattas av BTP2 och du som inte har tjänat in någon pension sedan tidigare får inte ha fyllt 60 år då du anställs.

Från 25 års ålder börjar du tjäna in

  • Ålderspension
  • Kompletteringspension (BTPK)
  • Familjepension

Redan från 18 års ålder omfattas du av

  • Sjukpension
  • Särskild efterlevandepension
  • Särskild barnpension

Ålderspension

Ålderspension från BTP är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen du får från staten. Och ju mer du tjänar desto viktigare blir den. Hur stor pensionen blir beror på storleken på din lön den dag du går i pension samt hur länge du har omfattats av BTP.

Läs mer om ålderspension här >>

Kompletteringspension (BTPK)

Din BTPK, det vill säga din kompletterande ålderspension, ska du ägna lite extra tid och uppmärksamhet.  Dessa pengar, två procent av din pensionsgrundande lön, bestämmer du själv över. Det är du som bestämmer hur de ska placeras, om du vill att de ska betalas ut under kortare eller längre tid och om det ska finnas ett skydd för dina efterlevande eller inte. Här kan du alltså påverka summan av din framtida utbetalning.

Läs mer om BTPK här >>

Sjukpension

Din tjänstepension ska ge dig en möjlighet att leva ett bra liv som pensionär, men också ett tryggare arbetsliv i form av olika försäkringsskydd. Om du blir långvarigt sjuk, kan du få ekonomiskt stöd tack vare den sjukpension som ingår. Sjukpensionen gäller från din 18-års dag, när du är anställd (längst till 65 års ålder) och så länge arbetsgivaren betalar premier.

Läs mer om sjukpension här >> 

Särskild efterlevandepension och barnpension

Det är inte bara du själv som omfattas av förmåner i din tjänstepension, även dina närmaste är ekonomiskt skyddade om du skulle avlida. Särskild efterlevandepension och barnpension, gäller från din 18-årsdag, när du är anställd (längst till 65 års ålder) och så länge arbetsgivaren betalar premier.

Läs mer om efterlevandepension här >>

Familjepension

Har du en lön som överstiger 557 250 kr tjänar du in till ett extra efterlevandeskydd för din familj. Familjepensionen betalas ut om du avlider såväl före som efter att du gått i pension.

Byta jobb

Vad händer om jag byter jobb, blir uppsagd eller slutar av annat skäl?  Den tjänstepension du har tjänat in kan ingen ta ifrån dig. Den kommer att betalas ut den dag du går i pension. Detta kallas för fribrev. Fribrevets storlek framgår av det årliga pensionsbeskedet som vi skickar till dig.

Frikretsare

Är du VD eller vice VD i bank eller hos arbetsgivare med fler än 500 anställda är du en så kallad frikretsare enligt BTP. Det innebär att du inte automatiskt omfattas av BTP. Däremot har du möjlighet i samband med nyanställning eller vid byte av tjänst att frivilligt ansluta dig till BTP. Vid vald frikretslösning utanför BTP är det annars inte möjligt att ångra sig för att omfattas av BTP hos samma arbetsgivare.