Nyhetsarkiv - 2022

2022-12-14

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2023

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 10,84 % under 2023. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 10,84 %. Har du anmält extra skat... Läs mer >

2022-10-27

Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 3%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 4% till 3% fr o m 1 november. Sänkningen avser SPK Individuell.

2022-06-09

Slopat kapitalkrav för pensionsrisk för tjänstepensioner som tryggas i SPK

Finansinspektionen har nu fastställt sin nya metod för att kapitaltäcka pensionsrisk i banker (FI dnr 22-962). Enligt denna behöver banken inte längre beräkna något kapitalkrav för pensionsrisk för de tjänstepensionsåtaganden som tryggas i SPK. Orsaken är att ... Läs mer >

2022-06-01

Fler inloggningsmetoder och mobilanpassad Individwebb

Nu finns möjligheten att även logga in med BankID på fil via vår Individwebb och du kan även använda dig av QR kod för säkrare inloggning. Individwebben har även fått en mobilanpassad design för en bättre upplevelse för dig som försäkrad.

2022-05-25

Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 4%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 6% till 4% fr o m 1 juni. Sänkningen avser SPK Individuell.

2022-02-28

Påverkas pensionerna av kriget i Ukraina?

Några av våra medlemmar har hört av sig till oss på SPK med frågor om hur kriget i Ukraina kan påverka den tjänstepension de har hos oss. Den tjänstepension din arbetsgivare har tecknat åt dig hos SPK är huvudsakligen en så kallad förmånsbestämd pension, vi... Läs mer >

2022-02-17

Pensionsbesked 2022

Inom kort startar våra utskick av de årliga pensionsbeskeden. Har du digital brevlåda via Kivra levereras beskedet dit annars kommer det via B-post. Du kan enkelt styra hur du vill ha dina brev från SPK via ”Logga in privatperson” överst på sidan och där anger... Läs mer >

2022-01-19

Insättningsbesked 2022 och kontrolluppgifter 2021

För dig med konto i Swedbank/Sparbankerna samt Nordea kommer våra utskick digitalt i internetbanken om du tidigare anmält detta via din bank. Om du däremot inte har anmält din e-postadress skickas insättningsbeskeden via post. Kontrollera gärna dina inställnin... Läs mer >