Förstärkt pension

Förstärkt tjänstepension i form av bruttolöneavstående är ett alternativ där du byter lön mot till exempel pensionspremier. Detta kan löna sig eftersom skatteeffekten gör att avsättningen till din pension blir högre än det belopp som du avstått från i form av lön.

Är det lönsamt?

Har du en årslön som överstiger 614 934 kronor, det vill säga 8,07 inkomstbasbelopp, kan en förstärkt tjänstepension vara ett lönsamt alternativ för din del. En förstärkt tjänstepension innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att avstå lön till förmån för pensionspremier. Tack vare gynnsamma skatteeffekter får du mer pengar till din pension än du skulle fått i handen som lön. Med andra ord, du får mer pengar trots att din arbetsgivare får samma kostnad. Detta för att löneskatten på pensionspremier är cirka sju procent lägre än arbetsgivaravgiften på lön. Det kräver dock att arbetsgivaren har ytterligare avdragsutrymme för dina tjänstepensionspremier. Även du som har lägre lön kan komma överens med din arbetsgivare om förstärkt tjänstepension men då påverkas dina förmåner inom den allmänna försäkringen negativt i form av lägre sjukpenning och liknande.

Förstärkt tjänstepension

Din överenskommelse med arbetsgivaren kan vara antingen i form av ett löpande månadsavstående eller ett bonusavstående i form av engångsbelopp som ska placeras i en tjänstepension. Eller kanske din arbetsgivare vill premiera dig med extra tjänstepensionsavsättning utöver BTP-avtalet. Då kan du placera detta sparande i SPK.

Traditionell försäkring

Dina pengar placeras i SPK Individuell>> som är ett tryggt placeringsalternativ i en traditionell försäkring med garanterad ränta på två procent samt del i eventuellt överskott.

Från 55 års ålder

Du kan du ta ut ditt bruttolöneavstående eller din förstärkta tjänstepension om du vill. Du väljer tillsammans med arbetsgivaren pensionsålder och utbetalningstid på lägst fem år. Du väljer själv om du vill skydda dina efterlevande i händelse av att du avlider, genom att lägga på återbetalningsskydd. Det kan också vara bra att känna till att den som är förmånstagare till försäkringen inte har någon rätt att ändra i händelse av att du avlider. Han eller hon har inte heller rätt att sätta in en ny förmånstagare.