Långsiktigt stabil avkastning

I diagrammet nedan redovisas SPKs totalavkastning för respektive kalenderår under de senaste 10 kalenderåren samt det årliga genomsnittet för denna period (5,3%). I diagrammet anges också det av styrelsen fastställda långsiktiga avkastningsbehovet (3,0% i genomsnitt per år över en 10-års period).