Avkastning senaste 10 åren

I diagrammet nedan redovisas SPKs totalavkastning för respektive kalenderår under de senaste 10 kalenderåren samt det årliga genomsnittet för denna period (3,6%). I diagrammet anges också det av styrelsen fastställda långsiktiga avkastningsbehovet (3,0% i genomsnitt per år över en 10-års period).