BTPK

Arbetsgivaren betalar, bereonde av den anställdes ålder, varje månad 2 eller 4 % av pensionsmedförande lön till hans eller hennes kompletteringspension (BTPK). Premien beräknas för den tid den anställde tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid. Kompletteringspensionen betalas antingen ut som en temporär pension under lägst sex månader eller som en livsvarig pension så länge den anställde lever. BTPK är ett komplement till den förmånsbestämda ålderspensionen>>. Den anställde bestämmer själv över hur pengarna placeras och om det ska finnas ett återbetalningsskydd i försäkringen.

Samarbetsavtal med SPK

De flesta medlemsföretagen har valt att teckna ett samarbetsavtal med SPK för administration av BTPK-premien. Avtalet innebär att vi beräknar och fakturerar BTPK-premien samt administrerar den anställdes val. Inom ramen för avtalet kan den anställde välja att premien ska placeras i en traditionell försäkring hos SPK eller i en fondförsäkring hos Swedbank Försäkring där pensionskapitalet förvaltas i de valbara fonder som den anställde väljer. Gör den anställde inget aktivt val placeras premien i Swedbank Försäkring default alternativ med återbetalningsskydd.

Läs mer om BTPK och den anställdes val>>

Här kan du ladda ner blanketten; Vägval angående anställdas BTPK>>

BTPK i egen regi

Tecknar arbetsgivaren inget samarbetsavtal med SPK om administration av BTPK-premien, ingår inte den premien i fakturan från SPK.