Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 januari 2017 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 5 % till 3 %.

Återbäringsräntan används för att preliminärt fördela ut uppkommet överskott till alla försäkringar inom den premiebestämda försäkringen SPK Individuell. Återbäringsräntan fastställs genom att vi gör en prognos över förväntad avkastning. Även om konsolideringen just nu ligger kring målnivån 110 % sänker vi återbäringsräntan till 3 % eftersom vi sannolikt går in i en period med lägre avkastning.

SPKs avkastning kan du läsa mer om här, Kapitalförvaltning/Förvaltningsstrategi >>