Frivilligt skatteavdrag 2020

Från och med januari 2020 kommer vi att låta föregående års frivilliga skatteavdrag ligga kvar till dess att du meddelat annat.

Tidigare har SPK skickat ut brev för att fråga och påminna om att du ska se över skatten för det nya året. Vi ändrar nu våra rutiner från januari 2020, vilket innebär att föregående års frivilliga skatteavdrag ligger kvar till dess att du meddelat annat.