I samarbete med T.Rowe Price lanseras ytterligare ett hållbart fondalternativ

I början av februari 2020 lanserade T.Rowe Price fonden ”Sustainable Global Growth Equity” med SPK som grundinvesterare. Den nya fonden är en variant av deras flagship-fond ”Global Growth Equity” och tar i hög grad hänsyn till vår hållbarhetspolicy.

SPKs hållbarhetspolicy för investeringar fokuserar på hållbarhetsrisker kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och faktorer för bolagsstyrning. Vår huvudsakliga process för detta är att via dialog och resonemang påverka de externa förvaltarna att jobba i samma riktning som vi gör för att uppnå en ESG-standard av hög kvalité.

Påverkansspåret har varit framgångsrikt. I november förra året lanserades exempelvis en hållbar fond inom globala räntor som ett resultat av vårt påverkansarbete. Nu sker motsvarande inom globala aktier. I början av februari lanserade T.Rowe Price en variant av deras flagship-fond ”Global Growth Equity” som i hög grad tar hänsyn till vår hållbarhetspolicy. Den nya fonden, ”Sustainable Global Growth Equity”, förvaltas av samma team och samma ansvarige förvaltare som den ursprungliga fonden utan att tumma på målsättningen för aktiv avkastning. I samband med lanseringen av den nya fonden förde vi över hela vår investering från den ursprungliga fonden till den nya fonden.

Det är mycket glädjande att vi återigen får sådant positivt gehör för vårt hållbarhetsarbete och att en så pass stor och global förvaltare som T.Rowe Price ser betydelsen och värdet av att utveckla hållbara investeringsalternativ tillsammans med oss.