Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Från och med 2022-01-01 höjer Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Taket höjs från 8 pbb till 10 pbb, vilket innebär att sjukpenning utbetalas för lön upp till 40 250 kr/månad istället för 32 200 kr/månad.
Till följd av denna höjning har parterna beslutat att anpassa kollektivavtalet, vilket berör beräkning av två förmåner i pensionsavtalet
• sjukpension vid sjukpenningtid
• sjukpension vid rehabiliteringsersättning

Sjukpension under pågående utbetalning från SPK kommer att justeras ner med anledning av riksdagens beslut i och med att Försäkringskassans utbetalning ökar (gäller dock inte för sjukpension vid sjuk-/aktivitetsersättning).

Se vidare tabeller för respektive lönenivå: https://www.spk.se/anstalld/tjanstepension-hos-spk/btp/sjukpension/

Eller logga in på Individ-webben SPK för att se dina förmåner från och med 2022-01.