Lars-Åke Vikberg ny VD på SPK

Styrelsen i SPK har utsett Lars-Åke Vikberg till ny VD. Med lång erfarenhet inom pension, kapitalförvaltning och som tidigare VD för KPA Pension har Lars-Åke en utomordentlig bakgrund för att axla rollen som ny VD vid en tidpunkt när SPK står inför förändringar.

Lars-Åke arbetar idag som fristående konsult med minpension.se samt som oberoende styrelseledamot inom SEB-koncernen med särskilt ansvar för risk- och kapitalförvaltningsfrågor.

Han tillträder den 1 september och kommer under en tid att arbeta parallellt med nuvarande VD Peter Hansson. Peter kommer efter 25 år på SPK att gå i pension.