Påverkas pensionerna av kriget i Ukraina?

Några av våra medlemmar har hört av sig till oss på SPK med frågor om hur kriget i Ukraina kan påverka den tjänstepension de har hos oss.

Den tjänstepension din arbetsgivare har tecknat åt dig hos SPK är huvudsakligen en så kallad förmånsbestämd pension, vilket innebär att pensionens storlek bestäms som en viss procent av din slutlön när du går i pension. Pensionens storlek är därmed inte beroende av det som nu händer på de finansiella marknaderna. I avtalet finns också en mindre del som är premiebestämd, vilket innebär att pensionens storlek påverkas av inbetalda premier och av vilken återbäringsränta SPK tillämpar. Återbäringsräntan, som över tiden kan förändras både uppåt och nedåt, är för tillfället 6%.