Pensions- och årsbesked skickas ut vecka 10-11

På pensionsbeskedet kan du se dina intjänade pensionsförmåner samt vilken pensionsmedförande lön och pensionsgrundande tjänstetid din arbetsgivare har rapporterat till oss. Du kan även se vad SPK eventuellt betalar ut vid långvarig sjukdom och vid dödsfall.

Årsbesked skickas ut till dig som valt att placera din kompletteringspension BTPK i SPK och/eller har en extra individuell tjänstepension i SPK. I årsbeskedet redovisar vi hur pensionskapitalet har utvecklats under 2015 och hur stor pension/månad du får om du väljer livsvarig utbetalning eller utbetalning mellan 65 – 70 år.

Gå gärna in på Minpension.se för att se din totala pension.