Pensionsbesked 2022

Inom kort startar våra utskick av de årliga pensionsbeskeden. Har du digital brevlåda via Kivra levereras beskedet dit annars kommer det via B-post. Du kan enkelt styra hur du vill ha dina brev från SPK via ”Logga in privatperson” överst på sidan och där anger du om posten ska levereras digitalt eller ej.

OBS! Pensionsbeskeden visar belopp att erhålla före skatteavdrag. Har du frågor gällande din lön hänvisar vi till din arbetsgivare. Du kan se dina senast inrapporterade anställningsuppgifter under ”Logga in privatperson”.

Tidplan för utskicken:

Fribrevshavare, vars anställning upphört skickas – vecka 8

Pensionärer och förmånstagare till efterlevandepension – vecka 8

Anställd, anställd med pågående sjukfall efter år 2000 – vecka 9

Pensions-årsbesked SPK individuell (Premiebestämd försäkring) – vecka 10

Har du pågående sjukfall, insjuknade innan år 2000 eller har skjutit upp din pension och inte fått pensionsbesked och önskar ett sådant kontakta oss på spk@spk.se.