Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2020

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 1,45 % under 2020.

Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 1,45 %.