Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2021

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 0,39 % under 2021.
Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 0,39 %.
Har du anmält extra skatteavdrag till oss ligger det kvar tills du meddelar annat. Skatteblankett för att ändra finns här.