Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2022

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 2,51% under 2022.
Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 2,51%.
Har du anmält extra skatteavdrag till oss ligger det kvar tills du meddelar annat.