Pensionstillägget 2016 är klart

Pensioner som börjat betalas ut 2014 eller tidigare samt intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, räknas inte upp utan lämnas tills vidare oförändrade. Förra året beslutade SPK att låta pensionerna vara oförändrade 2015 trots att KPI sjönk med 0,38 procent. Årets ökning av KPI med 0,07 procent kommer därför att räknas av mot förra årets uteblivna sänkning.