Slopat kapitalkrav för pensionsrisk för tjänstepensioner som tryggas i SPK

Finansinspektionen har nu fastställt sin nya metod för att kapitaltäcka pensionsrisk i banker (FI dnr 22-962). Enligt denna behöver banken inte längre beräkna något kapitalkrav för pensionsrisk för de tjänstepensionsåtaganden som tryggas i SPK. Orsaken är att SPK redan står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av ett riskkänsligt kapitalkrav. Till följd av detta upphör SPK med de kvartalsvisa utskicken av underlag för bankens beräkning av kapitalkrav för pensionsrisk.