SPK blir undertecknare av FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Som en del av vårt pågående arbete för hållbara investeringar har SPK nu blivit undertecknare av PRI, det vill säga av FN understödda principer för ansvarsfulla investeringar.

PRI är ett internationellt och globalt nätverk av kapitalförvaltare, kapitalägare och tjänsteleverantörer som arbetar tillsammans för att integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i investeringsprocesser enligt sex vägledande principer.

Utifrån vad som är förenligt med SPKs förvaltningsuppdrag, innebär principerna att vi ska:

• Integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i investeringsanalys och beslut.

• Vara aktiva ägare och integrera miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer i våra riktlinjer och i vårt löpande arbete.

• Söka lämplig information om miljö-, sociala och företagsstyrningsfaktorer av de externa förvaltare som vi anlitar.

• Främja acceptans och implementering av principerna inom förvaltningsbranschen.

• Arbeta tillsammans med andra aktörer för att öka vår effektivitet när det gäller att implementera principerna.

• Rapportera om våra aktiviteter och framsteg med att implementera principerna.