SPK har undertecknat PRI:s Investor Statement of Support for the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Tillsammans med 53 andra investerare har SPK undertecknat ett brev från PRI till Europarådet till stöd för och i syfte att påverka den slutliga utformningen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Här kan ni läsa brevet.