SPK höjer återbäringsräntan till 4% per 1 november

Tack vare god avkastning under året höjer SPK återbäringsräntan från 3% till 4% per 1 november. Höjningen avser SPK individuell.