SPK omvandlas

Sparinstitutens pensionskassa (SPK) har idag fått tillstånd av Finansinspektionen att omvandlas till tjänstepensionsförening den 1/1-2021.

Föreningen kommer vid samma tillfälle att namnändras till SPK Pension Tjänstepensionsförening.