SPK skapar tillsammans med JP Morgan AM ett hållbart fondalternativ

I november lanserade JP Morgan fonden ”Global Bond Opportunities Sustainable” (GBOS) med SPK som grundinvesterare. Fonden är en variant på deras flagship-fond ”Global Bond Opportunities” och har kommit till som en direkt följd av vårt hållbarhetsarbete.

I december 2018 antog styrelsen för SPK en reviderad hållbarhetspolicy med ett mer uttalat arbete kring hållbarhetsrisker inom investeringarna kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och faktorer för bolagsstyrning (ESG-faktorer). Vår process för detta är påverkansspåret där vår linje är att via dialog och resonemang påverka förvaltarna att jobba i samma riktning som vi gör för att uppnå en ESG standard av hög kvalité. I nära samarbete med våra förvaltare har vi under året jobbat med att omsätta denna policy inom ramen för våra fondinvesteringar.

En förvaltare som vi har nått långt med i detta arbete är JP Morgan Asset Management. I november lanserade de en variant av deras flagship-fond Global Bonds Opportunities (GBO) som tar full hänsyn till vår hållbarhetspolicy. Den nya fonden, Global Bonds Opportunities Sustainable (GBOS), förvaltas av samma team och med samma ansvarige förvaltare som den ursprungliga fonden och målsättningen är identisk. I samband med lanseringen av GBOS förde vi över hela vår investering från den ursprungliga fonden till den nya fonden.

Det är mycket positivt att vi fått sådant gehör för vårt hållbarhetsarbete och att en så pass stor förvaltare som JP Morgan ser betydelsen av att utveckla hållbara investeringsalternativ tillsammans med oss.