SPK stöder Climate Action 100+

Climate Action 100+ är ett investerarlett initiativ som syftar till att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder för att minska klimatförändringarna och att anpassa sina affärsstrategier till Parisavtalets mål. Detta inkluderar förbättrad bolagsstyrning, minskning av växthusgasutsläpp och utökade klimatrelaterade finansiella upplysningar. Initiativet involverar fler än 600 investerare och riktar sig till omkring 160 bolag världen över.

Här kan du läsa mer: Climate Action 100+