13 % i återbäringsränta fr.o.m. 1 maj 2015 i SPK Individuell tjänstepension

Återbäringsräntan bestäms med hänsyn till vår kollektiva konsolidering, dvs. vår buffert för att klara variationerna i kapitalavkastning och våra försäkringsrisker.

Tack vare fortsatt gott resultat i vår kapitalförvaltning och en kollektiv konsolidering på 126 % höjer vi återbäringsräntan till 13 % fr.o.m. 1 maj 2015. Senaste höjning skedde 1 november 2014 då vi höjde återbäringsräntan till 11 % mot tidigare 8 %.

SPKs avkastning kan du läsa mer om här