Återbäringsräntan sänks i SPK Individuell tjänstepension

Fr.o.m. 1 mars 2016 sänker SPK återbäringsräntan för premiebestämd pension från 13 % till 5 %. Konsolideringsgraden i SPK Individuell var över 120 % både vid utgången av 2013 och 2014 varför återbäringsräntan höjdes från 8 % till 11 % i november 2014 samt från 11 % till 13 % i maj 2015. Syftet med höjningarna 2014 och 2015 var att fördela överskott till försäkringarna, vilket nu har genomförts. I syfte att stabilisera konsolideringsgraden kring målnivån, sänks återbäringsräntan fr.o.m. mars 2016 till 5 % och en nivå som ligger närmare förväntad avkastning.

SPKs avkastning kan du läsa mer om här >>