Datakällor och databehandling

Underlag för SPK:s bedömningar av fonder som investerar i börslistade bolag utgörs av granskningsrapporter och klimatrapporter från SPK:s tjänsteleverantör av hållbarhetsdata. En del av den klimatdata vi erhåller från tjänsteleverantören är estimerad på grund av avsaknad av rapporterade uppgifter från bolagen. SPK gör själva inga estimeringar av hållbarhetsdata.

De rapporter vi erhåller från vår tjänsteleverantör utgör stöd för dialog med våra fondförvaltare. Dessa förvaltardialoger bidrar i sin tur till validering av data som rapporterna bygger på.

Underlag för bedömning av fonder som inte investerar i börslistade bolag, till exempel infrastruktur- och fastighetsfonder, utgörs av uppgifter som vi själva samlar in och analyserar, exempelvis från fondförvaltarnas egna hållbarhetsrapporter, GRESB[1] och våra egna frågeformulär.

 

[1] Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) är en branschledd organisation som samlar in, validerar, poängsätter och jämför hållbarhetsdata och tillhandahåller ramverk för att mäta hållbarhetsprestanda.