Due diligence

SPK investerar enbart i fonder förvaltade av externa förvaltare. Innan vi investerar i en ny fond gör vi en omfattande analys bland annat av hur fondförvaltaren arbetar med hållbarhetsfrågor och av förvaltarens investeringsprocess för att säkerställa att detta arbete förefaller vara lämpligt och att det är förenligt med SPK:s Hållbarhetspolicy. Bedömningen utgår ifrån ett frågeformulär där vi som en del i analysen ställer specifika frågor relaterade till hållbarhet, men även intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen och platsbesök ingår i analysen. Avseende fonder som investerar i börslistade bolag, där granskning är möjlig utifrån tillgängliga data, inkluderar utvärderingen en portföljgranskning utifrån de normer, internationella riktlinjer och konventioner vi följer samt de exponeringsgränser vi tillämpar.

Den sammantagna analysen bidrar bland annat till vår bedömning av investeringens bidragande till de miljörelaterade och sociala egenskaper vi främjar och till att identifiera investeringarnas hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. I due diligence processen deltar alltid chefen för Kapitalförvaltningen och minst en ytterligare person från kapitalförvaltningen samt vanligtvis Hållbarhetsansvarig till vissa delar.