Felaktigt utbetalningsdatum av pensioner i februari 2021

Det har uppstått ett fel hos SPK i samband med vår utbetalningskörning i februari vilket medfört att du fått din pensionsutbetalning för tidigt. Utbetalningarna har skett den 15:e istället för 25:e februari. Vi beklagar det inträffade och de olägenheter detta eventuellt medför. Nästa ordinarie pensionsutbetalning sker den 25 mars.