Information om behörighet för arbetsgivarinloggning

På hemsidan kan ni nu räkna ut en ny preliminär premie som stöd vid eventuell anställning, se kostnaden för respektive premiedel i BTP2 eller göra utsökning/sammanställning enligt önskemål. Informationen går att ladda ned och konvertera till en excelfil.

Det går även att ge behörighet till intern försäkringsrådgivare för anställdas pensionsbesked. Fullmakt för firmatecknare om vem som att ska ha tillgång till uppgifterna ska mejlas eller sändas i original till oss för registrering.

Glöm inte att meddela oss när fullmakt ska återkallas eftersom inloggning sker med individuellt Mobilt Bank-ID.