Inga mål för hållbar investering

En hållbar investering är, enligt definition i den så kallade Disclosureförordningen[1], en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

SPK:s finansiella produkter främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och vår tillgångportfölj innehåller så kallade hållbara investeringar. Däremot har inte våra finansiella produkter hållbara investeringar som mål och vi har inte ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar i portföljen.

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn som trädde i kraft den 10 mars 2021.