Nu blir pensionsprognosen hos minPension mer tillförlitlig för dig som har en aktiv anställning och har ditt pensionssparande hos SPK

Tillsammans med minPension har vi arbetat fram bättre möjligheter för dig att göra pensionsprognoser hos minPension.

Hittills har din pensionsprognos för den förmånsbestämda delen, enligt BTP2, riskerat att visa en för låg prognos, då den endast har varit baserad på ditt hittills intjänade belopp.

Det som är nytt är att minPension nu även räknar med värdet som du förväntas fortsätta att tjäna in fram till ditt pensionsuttag, den så kallade målförmånen. Förändringen påverkar bara dig som har en aktiv anställning.

Har du även din kompletterande ålderspension, BTPK, hos SPK så kommer den också att påverkas på samma sätt.