Ny Försäkringschef – Kajsa Järnmalm

Kajsa Järnmalm är SPKs nya Försäkringschef. Hon tillträder sin tjänst i oktober. Kajsa kommer att ansvara för de försäkringsstrategiska frågorna och administrationen. Hon har tidigare arbetat på SPP, Länsförsäkringar och Movestic i olika ansvarsroller, med inriktning mot controlling och business intelligence, aktuariell verksamhet och riskkontrollfunktioner. Närmast kommer hon från egen konsultverksamhet med fokus på uppdrag inom styrelse- och myndighetsrapportering.