Ny Försäkringschef på SPK

Vi är glada att ha rekryterat Malin Kindbom till ny försäkringschef. Malin har en gedigen bakgrund inom pension och specifikt kollektivavtalad tjänstepension och kommer närmast från Skandikon. Bland tidigare erfarenheter finns arbetet att bygga upp och utveckla Skandias affär för hantering av de kommunala avtalen samt arbete med affärs- och produktutveckling hos KPA Pension. Malin har även arbetat med individuell livförsäkring hos dåvarande försäkringsbolaget Ansvar.

Tidigare försäkringschefen Helena Jäderberg kommer att under några månader lämna över till Malin för att under hösten gå i pension.