Ny riktålder för uttag av pension i Sverige

Riktåldern för när du kan plocka ut din allmänna pension ändras från 2026 men redan nu från 2023 höjs pensionsåldern från 65 till 66 år för när man tidigast kan ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten. Höjningen påverkar inte inkomstpensionen eller premiepensionen.  Du kan läsa mer på pensionsmyndighetens hemsida https://www.pensionsmyndigheten.se/.

Höjningen från 65 år till 66 år påverkar inte pensionsförmånerna inom BTP2 som SPK hanterar.