Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2018

SPK har beslutat att höja pensioner under utbetalning med 2,12 % under 2018. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalningen inte påbörjats, höjs med 2,12 %. Höjningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2016 till september 2017.