SPK förstärker ytterligare för framtida rapportering

Idag välkomnar vi Katja Olatova till SPK. Hon kommer att arbeta som rapportcontroller inom Rapportenheten med controlling och utveckling tätt tillsammans med både riskcontroller och den operativa aktuarien. Hon rapporterar till COO. Katja kommer närmast från FCG där hon arbetat som Associate med inriktning mot finansbranschen. Dessförinnan har hon en bakgrund från försäkringsbranschen som redovisningscontroller hos Länsförsäkringar och Movestic. Katja är civilekonom inom företagsekonomi och fortbildat sig inom IFRS och försäkringsrörelserätt.