SPK välkomnar Danica Pension

Från och med september 2019 är SPK försäkringsgivare av Danica Pensions anställdas tjänstepensioner inom BTP2. Tidigare har pensionerna tryggats i Danske Banks Pensionsstiftelse. Vi tar nu över all hantering avseende anställda, tidigare anställda samt utbetalningar till efterlevande.

SPKs strategi har sedan länge varit att ha en oberoende, slimmad och effektiv förvaltning av pensioner för att optimera medlemsnyttan. Vi strävar att anpassa oss till nya förutsättningar där vår storlek, en liten organisation med snabba beslutsvägar och ett agilt arbetssätt ger oss många fördelar. Vi är tillräckligt stora för att ha ekonomiska resurser men tillräckligt små för att agera med snabba förändringar i praktiken, vilket givit oss förutsättningar att hjälpa Danica Pension med inlösen från stiftelse i samband med ny ägare.

Under 2020 kommer vi att ansöka om att bli en tjänstepensionsförening. Detta kan vara en ny möjlighet för SPK att verka för att få in nya bestånd som komplement till befintligt BTP2-bestånd.

Här kan du läsa mer om BTP-avtalet https://www.spk.se/sv/anstalld/tjanstepension-hos-spk/btp/

För ytterligare information kontakt:
Lars-Åke Vikberg, VD på SPK, 070-624 71 65