Viktig information till arbetsgivare

Vi har uppmärksammat att våra fakturor avseende mars med förfallodatum 2020-02-28 inte blivit korrekt distribuerade.

Vi ber er därför logga in på hemsidan: https://arbetsgivarwebb.spk.se/ArbetsgivareLogin/Login för att hämta fakturan själva, alternativt mejla oss på: spk@spk.se, så ordnar vi en fakturakopia i pdf.